Notura

 

Notura

Bemiddeling: wat als niet iedereen overeenkomt?

14 oktober 2014

Op sommige belangrijke momenten in het leven, worden mensen genoodzaakt om zaken te regelen met personen waar ze niet (meer) mee overeenkomen. Zo bv. in een echtscheiding, of een verdeling van een nalatenschap. Dikwijls geraken die mensen er wel zelf uit, al dan niet met de hulp van een notaris of advocaat. Maar soms is het water echt te diep. Velen zien dan nog maar één mogelijkheid: naar een rechtbank stappen. De rechter moet de zaak dan maar beslechten. Toch is er een alternatief: bemiddeling!
Een bemiddelaar zal partijen in een conflict bijstaan zodat ze efficiënt en gelijkwaardig met elkaar onderhandelen en op zoek gaan naar oplossingen die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.


Maar wat houdt bemiddeling precies in? Wat zijn de stappen die moeten ondernomen worden en wat zijn de te voorziene gevolgen van deze keuze?
U leest er alles over in onze nieuwe brochure over bemiddeling. En bekijk ook zeker de bijhorende video’s!

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .